Andrea Salis

“Eist Zil muss et sinn, Europa ze stäerken, ze reforméieren an an een Europa vun de Bierger*innen ëmzewandelen, an dëse Wandel muss op nationalem Niveau ufänken.”

Du wëlls eis kenne léieren?

Du kanns eis kenne léieren, andeems de eis kontaktéiers an zu engem vun eisen Evenementer kënns. Eis Meet'n Greets si perfekt, fir sech perséinlech an engem gemittleche Kader ze begéinen. Komm spontan laanscht oder mell dech virdrun un - sou wéi et der passt.

Eis kommend Veranstaltungen