Fiona Godfrey

Links Fiona

“D'Leit hunn d'EU opgebaut a si muss fir all hir Bewunner*inne fonctionnéieren, net nëmme fir e puer Glécklecher.”

Du wëlls eis kenne léieren?

Du kanns eis kenne léieren, andeems de eis kontaktéiers an zu engem vun eisen Evenementer kënns. Eis Meet'n Greets si perfekt, fir sech perséinlech an engem gemittleche Kader ze begéinen. Komm spontan laanscht oder mell dech virdrun un - sou wéi et der passt.

Eis kommend Veranstaltungen