Philippe Schannes

Links Philippe

“Mir sinn dozou verflicht, eise Kanner an Enkelkanner déi beschtméiglech Zukunft ze bidden - dëst geet just iwwert eng radikal a modern Educatiouns- a Klimapolitik.”

Volt Rainbow

About Philippe

🇪🇺 🇱🇺

Philippe Schannes smiling
  • Born in 1989

  • Secondary school teacher of philosophy

  • Volt member since 2019

  • Speaks Luxembourgish, German, French and English.

  • Philippe was born in Luxembourg City. He studied philosophy and German language and literature at the University of Luxembourg and at the Eberhard Karls University of Tübingen. After completing his studies, he returned to Luxembourg to pursue a career as a teacher. He still maintains close contact with fellow students from Germany and the Netherlands through friendships. He is married, has two children and lives in the municipality of Biwer.

  • In his free time, Philippe likes to go scuba diving, play indie video games (sometimes on the Xbox, sometimes on the Switch), read increasingly non-fiction books and he enjoys holidays with his family on the Belgian coast.

Du wëlls eis kenne léieren?

Du kanns eis kenne léieren, andeems de eis kontaktéiers an zu engem vun eisen Evenementer kënns. Eis Meet'n Greets si perfekt, fir sech perséinlech an engem gemittleche Kader ze begéinen. Komm spontan laanscht oder mell dech virdrun un - sou wéi et der passt.

Eis kommend Veranstaltungen