Volt hat säi Spot fir d'Wale verëffentlecht

Volt Lëtzebuerg huet säi Spot fir Europawalen 2024 fäerdeg an ass elo houfreg, e kënnen ze präsentéieren.

6. Mee 2024

An eisem Spot kënnt all Kandidat*in zu Wuert. Mir setzen eis nämlech alleguerten fir eis gemeinsam Ziler an.

Deelt de Video, wann en iech gefällt:

De Video ass, genau wéi mir a wéi Lëtzebuerg, plurilingual. Follgendes ass eise Message:

Conny Jaroni

🇩🇪 Große Herausforderungen wie der Klimawandel oder Kriege erfordern gemeinsame Lösungen.
🇬🇧 Major challenges such as climate change or war require joint solutions.
🇫🇷 Les grands défis tels que le changement climatique ou la guerre exigent des solutions communes.
🇵🇹 Os grandes desafios, como as alterações climáticas ou a guerra, exigem soluções conjuntas.
🇱🇺 Grouss Erausfuerderunge wéi de Klimawandel oder Kricher brauche gemeinsam Léisungen.

Samuel Moïse

🇫🇷 Il est temps de dépasser les frontières et d'agir en tant qu'Europe unie.
🇬🇧 It is time to overcome borders and act as a united Europe.
🇵🇹 É tempo de ultrapassar as fronteiras e de atuar como uma Europa unida.
🇩🇪 Es ist an der Zeit, Grenzen zu überwinden und als vereintes Europa zu handeln.
🇱🇺 Et ass Zäit, Grenzen z'iwwerwannen an als ee vereentent Europa ze handelen.

Daniel Silva

🇵🇹 O Volt junta ideias de mais de 25.000 membros distribuídos em mais de 30 países europeus.
🇬🇧 Volt brings minds together from more than 30 countries with over 25000 members.
🇫🇷 Volt rassemble des idées de plus de 25 000 membres de plus de 30 pays.
🇩🇪 Volt bringt Ideen von mehr als 25'000 Mitgliedern aus über 30 Ländern zusammen.
🇱🇺 Volt bréngt Iddien vu méi wéi 25'000 Memberen aus iwwer 30 Länner zesummen.

Lara Marwaha

🇬🇧 This is why we are running all over Europe with a common program.
🇫🇷 C'est pourquoi nous nous présentons dans toute l'Europe avec un programme commun.
🇵🇹 É por isso que estamos a percorrer toda a Europa com um programa comum.
🇩🇪 Deshalb sind wir in ganz Europa mit einem gemeinsamen Programm unterwegs.
🇱🇺 Dowéinst kandidéiere mir uechter ganz Europa mat engem gemeinsame Programm.

Philippe Schannes

🇱🇺 Europa läit eis um Häerz an dofir setze mir eis an.
🇬🇧 Europe is close to our hearts and that's what we are committed to.
🇫🇷 L'Europe nous tient à cœur et c'est ce que nous défendons.
🇵🇹 A Europa é-nos muito cara e estamos empenhados nela.
🇩🇪 Europa liegt uns am Herzen und dafür setzen wir uns ein.

Aurélie Dap

🇱🇺 Mir si Volt, eng paneuropäesch Partei. Mir si jonk, inklusiv, evidenzbaséiert.
🇬🇧 We are Volt, a pan-European party. We are young, inclusive, evidence-based.
🇫🇷 Nous sommes Volt, un parti paneuropéen. Nous sommes jeunes, inclusifs, guidés par les faits.
🇵🇹 Somos o Volt, um partido pan-europeu. Somos jovens, inclusivos e baseados em factos.
🇩🇪 Wir sind Volt, eine paneuropäische Partei. Wir sind jung, inklusiv, evidenzbasiert.

🇱🇺 Wiel Volt!

🇬🇧 Vote Volt!
🇫🇷 Votez Volt!
🇵🇹 Vota Volt!
🇩🇪 Wähle Volt!